آزمایشگاه مکانیک خاک (آموزشی)

آزمایشگاه مکانیک خاک (آموزشی)آزمایشگاه مکانیک خاک (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر عباس قدیمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 212
پست الکترونیک: aqadimi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس فریدون کرمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تجهیزات اصلی :

 

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
برش مستقیم خاک (5*5) Direct Shear Test 5*5 T120A Soil Test امریکا خواص مکانیکی آزمایش برش خاک

 

 

تجهیزات پایه :

 

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
آون (کوره الکتریکی) ایران خودساز آماده سازی نمونه خشک کردن نمونه ها
آون (کوره الکتریکی) ایران خودساز آماده سازی نمونه خشک کردن نمونه ها
آون (کوره الکتریکی) تژ فن آماده سازی نمونه خشک کردن نمونه ها
آون (کوره الکتریکی) ایران خودساز آماده سازی نمونه خشک کردن نمونه ها
انکوباتور Memmert آماده سازی نمونه عمل آوری نمونه های خاک
لرزاننده (Shaker)   آماده سازی نمونه دانه بندی خاک
آب مقطر گیری رایمند آماده سازی نمونه تهیه آب مقطر
میکسر خاک ابزار خاک آماده سازی نمونه مخلوط کردن خاک
میکسر خاک آزمون آماده سازی نمونه مخلوط کردن خاک
میکسر خاک   آماده سازی نمونه مخلوط کردن خاک
میکسر خاک NSF آماده سازی نمونه مخلوط کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک
دستگاه تحکیم خاک   آماده سازی نمونه تحکیم کردن خاک

 

 

دستگاه آزمایش سه محوری و دستگاه های جانبی شامل (دیتا لاگر و کامپیوتر)

 

  

 

دستگاه آزمایش تک محوری و سی بی آر (CBR)  خاک و دستگاه های جانبی شامل (کامپیوتر و دیتالاگر)

 

  

 

دستگاه آزمایش برش خاک با ابعاد 6*6 سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل (کامپیوتر و دیتالاگر)

 
 

 

دستگاه برش خاک با ابعاد 10*10 سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل کمپرسور


 

 

 

 

 

دستگاه برش خاک با ابعاد 30*30 سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل (سیستم کنترل و تامین فشار)