آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه مکانیک سیالاتآزمایشگاه مکانیک سیالات


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: آزمايشگاه مكانيك سيالات
نام سرپرست: دکتر محسن گودرزی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 427
پست الکترونیک: mohsengood@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای علی عزیزی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: ارائه خدمات آموزشی در حوزه مکانیک سیالات تجربی

تونل باد:
شبیه سازی جریان اطراف اجسام مدل
نمایش جریان‌های تراکم ناپذیر

پمپ های سری و موازی

دستگاه آزمایش رینولدز

دستگاه آزمایش جت

دستگاه جریان نما

انواع دستگاه‌های ونتوری و برنولی

دستگاه آزمایش اصطکاک در لوله

دستگاه‌های اندازه گیری دبی

دستگاه اصطکاک موضعی

تونل باد:
شبیه سازی جریان اطراف اجسام مدل
نمایش جریان‌های تراکم ناپذیر