آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی)

آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی)آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک (آموزشی و پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر جلال صادقیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 256
پست الکترونیک: j.sadeghian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای ناصر کرمی معز
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تجهیزات اصلی :

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
فلوم تحقیقاتی 10 متری Flume 10m   ساخته شده در آزمایشگاه   خواص هیدرولیکی خصوصیات جریان آب در کانالها، سریزها و ...
دستگاه ضربه قوچ Water Hammer   Armfield انگلستان خواص هیدرولیکی شبیه سازی پدیده ضربه قوچ در جریان آب
دستگاه نیمه استوانه تحقیقاتی جریانهای عبوری semi-circular   ساخته شده در آزمایشگاه ایران خواص هیدرولیکی بررسی جریانهای غیر خطی و شعاعی در محیطهای متخلخل درشت دانه
هیدرولیک جریان در دریچه ها Hydrolic of flow in gate   Armfield انگلستان خواص هیدرولیکی بررسی جریان در دریچه ها
بررسی جریان در لبریز Spillway   TQQeipment انگلستان خواص هیدرولیکی بررسی جریان در لبریزهای مستطیلی و مثلثی
فلوم 5 متری شیشه ای با کف قابل تنظیم  Flume 5m   TQQeipment انگلستان خواص هیدرولیکی خصوصیات جریان آب در کانالها، سریزها و ...
فلوم 3 متری شیشه ای با کف قابل تنظیم  Flume 3m S30 Tilting flume Armfield انگلستان خواص هیدرولیکی خصوصیات جریان آب در کانالها، سریزها و ...