آزمایشگاه پایگاه داده ها (آموزشی)

آزمایشگاه پایگاه داده ها (آموزشی)آزمایشگاه پایگاه داده ها (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پایگاه داده ها (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر مرتضی یوسف صنعتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: mysanati@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

*امکانات لازم برای نصب و راه‌اندازی نرمافزارهای پایگاه داده مانند MicroSoft SQL Server/MySQL/PostgreSQL *محیط برنامه نویسی Visual Studio.net