آزمایشگاه XRD (پژوهشی)

آزمایشگاه XRD (پژوهشی)آزمایشگاه XRD (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه XRD (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر وحیدرضا اوحدی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: v.ouhadi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

· تهیه طیف کامل اشعه ایکس خاک (پراش پرتو ایکس)

·  انجام عمل آوردگی‌های حرارتی، اسیدی، همویونیکی و گلایسرول بر نمونه‌های خاک

·  تعیین کیفی و کمی کانی‌های موجود در خاک و سنگ

· مطالعه ریزساختاری فرآیند اندرکنش خاک و آلاینده‌های زیست‌محیطی

 

تجهیزات اصلی :

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
دستگاه اشعه ایکس X-Ray Diffraction Analyzer Diffractometer D8 Simens آلمان پراش سنجی طیف اشعه ایکس از مواد
پراش اشعه ایکس X-Ray Diffraction     آلمان پراش سنجی تهیه طیف اشعه ایکس از خاک و مواد جامد


تجهیزات پایه :

 

نام دستگاه (فارسی) گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
یو پی اس خواص مکانیکی تامین برق اظطراری برای اشعه ایکس

 

· تجهیزات کامل آنالیز اشعه ایکس به‌همراه نرم‌افزارهای آنالیز کمی و کیفی طیف اشعه ایکس خاک