اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای امیرمحمد رحمت‌آبادی با عنوان: «جریان متقارن سکون و انتقال حرارت نانو سیال بر روی یک استوانه همراه با اثر مگنتوهیدرودینامیک»

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای امیرمحمد رحمت‌آبادی با عنوان: «جریان متقارن سکون و انتقال حرارت نانو سیال بر روی یک استوانه همراه با اثر مگنتوهیدرودینامیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای امیرمحمد رحمت‌آبادی با عنوان: «جریان متقارن سکون و انتقال حرارت نانو سیال بر روی یک استوانه همراه با اثر مگنتوهیدرودینامیک»

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: جریان متقارن سکون و انتقال حرارت نانو سیال بر روی یک استوانه همراه با اثر مگنتوهیدرودینامیک

استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش

ارائه دهنده‌: امیرمحمد رحمت‌آبادی

زمان: چهارشنبه 23/04/1397  ساعت 9

مکان: سمینار 3  گروه مکانیک