اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای امیر حسین زند با عنوان « کاوش زمانی موضوع با استفاده از روش FCA»

اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای امیر حسین زند با عنوان « کاوش زمانی موضوع با استفاده از روش FCA»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای امیر حسین زند با عنوان « کاوش زمانی موضوع با استفاده از روش FCA»

 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: کاوش زمانی موضوع با استفاده از روش FCA
استاد راهنما: دکتر محرم منصوری زاده

استاد مشاور: دکتر میرحسین دزفولیان

پژوهشگر: امیر حسین زند

تاریخ سمینار: 19/04/97 ساعت 15:00

مکان: سایت نظری-کلاس 12