اطلاعیه مهم کارآموزی

اطلاعیه مهم کارآموزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ واحد کارآموزی در تابستان 93 را دارند: • فرصت انجام جایابی در دفتر ارتباط با صنعت تا تاریخ 10 خرداد می‌باشد بدین معنی که ارائه موافقت کتبی از محل کارآموزی تا تاریخ مذکور الزامی است. دانشجویان عزیز بعد از جایابی حتماً باید فرم‌های مربوطه را از دفتر ارتباط با صنعت دریافت نمایند. • زمان انتخاب واحد درس کارآموزی در سایت از 17تا 21 خردادماه بوده و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. کلیه دانشجویانی که معرفی‌نامه نهایی خود را دریافت کرده‌اند موظف به انتخاب واحد نیز می‌باشند. در صورت عدم انتخاب واحد، استاد محترم قادر به درج و اعلام نمره نخواهد بود و در سال بعد کارآموزی باید تکرار شود.

قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ واحد کارآموزی در تابستان 93 را دارند:
• فرصت انجام جایابی در دفتر ارتباط با صنعت تا تاریخ 10 خرداد می‌باشد بدین معنی که ارائه موافقت کتبی از محل کارآموزی تا تاریخ مذکور الزامی است. دانشجویان عزیز بعد از جایابی حتماً باید فرم‌های مربوطه را از دفتر ارتباط با صنعت دریافت نمایند. • زمان انتخاب واحد درس کارآموزی در سایت از 17تا 21 خردادماه بوده و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست. کلیه دانشجویانی که معرفی‌نامه نهایی خود را دریافت کرده‌اند موظف به انتخاب واحد نیز می‌باشند. در صورت عدم انتخاب واحد، استاد محترم قادر به درج و اعلام نمره نخواهد بود و در سال بعد کارآموزی باید تکرار شود. • بنا به نظر محترم آموزش فقط دانشجویانی باید انتخاب واحد کارآموزی نمایند که کار جایابی آنها به اتمام رسیده باشد و حذف واحد اخذ شده امکان پذیر نمی‌باشد.