اطلاعیه کلیه دانشجویان ورودی سال 91 و ماقبل (مقطع کارشناسی)

اطلاعیه کلیه دانشجویان ورودی سال 91 و ماقبل (مقطع کارشناسی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 91 و ماقبل (مقطع کارشناسی) می رساند : چنانچه به هر دلیلی تا تاریخ 31/6/96 فارغ التحصیل نمی شوند. می بایست درخواست تمدید سنوات تحصیلی نمایند. به طوری که تا قبل از انتخاب واحد تمدید سنوات آنان ثبت سیستم شود. در غیر این صورت از ادامه تحصیل ایشان ممانعت به عمل می آید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 91 و ماقبل (مقطع کارشناسی) می رساند :

چنانچه به هر دلیلی تا تاریخ 31/6/96 فارغ التحصیل نمی شوند. می بایست درخواست تمدید سنوات تحصیلی نمایند. به طوری که تا قبل از انتخاب واحد تمدید سنوات آنان ثبت سیستم شود. در غیر این صورت از ادامه تحصیل ایشان ممانعت به عمل می آید.