افزايش ضريب تآثير تعدادي از نشريات دانشگاه در آخرين ارزيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

افزايش ضريب تآثير تعدادي از نشريات دانشگاه در آخرين ارزيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طبق آخرين ارزيابي منتشر شده پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) مربوط به سال 1395، نشريات دوفصلنامه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر، راهبردهاي شناختي در يادگيري و فناوري توليدات گياهي كه تاكنون ضريب تاثير نداشتند

 

طبق آخرين ارزيابي منتشر شده پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) مربوط به سال 1395، نشريات دوفصلنامه پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر، راهبردهاي شناختي در يادگيري و فناوري توليدات گياهي كه تاكنون ضريب تاثير نداشتند به ترتيب ضرايب تأثير (0.250)، (0.370 )، (0.017 ) را به خود اختصاص دادند همچنين طبق اين ارزيابي نشريات پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد با ضريب تأثير (0.483 ) ، مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(0.444 )، پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي (0.355 )، پژوهشنامه نهج البلاغه (0.263 ) ، پژوهشنامه انقلاب اسلامي(0.170 )، پژوهش هاي باستان شناسي ايران ( 0.109 )، پژوهش در توان بخشي ورزشي (0.103 ) و رسوب شناسي كاربردي (0.017 ) نيز افزايش قابل توجهي در  ضريب تاثير داشته اند .
بدينوسيله حوزه ي معاونت پژوهشي دانشگاه به پاس همكاري متعهدانه سردبيران و مديران اجرايي اين نشريات كه موجب تسريع در پيشرفت علمي و كيفي اين نشريات گرديده است كمال تشكر و قدرداني را دارد و از خداوند منان توفيق روز افزون برايشان مسئلت مي نمايد.