آقای علی غیبی از پایان نامه خود با عنوان "بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی " دفاع کرد

آقای علی غیبی از پایان نامه خود با عنوان "بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی " دفاع کرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای علی غیبی از پایان نامه خود با عنوان "بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی " در زمان : چهارشنبه -5/6/1393 و مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دفاع کرد

آقای علی غیبی از پایان نامه خود با عنوان "بررسی سیکل تبرید گذر بحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی " در زمان : چهارشنبه -5/6/1393 و مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دفاع کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.
علی غیبی