آمار ثبت‌نام

آمار ثبت‌نام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آمار ثبت‌نامی دوره‌ها به روزانه و به صورت دستی به ‌روزرسانی خواهد شد.
 
1 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) تشکیل شد
2 روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317) تشکیل شد
3 تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 (417) تشکیل شد
4 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) تشکیل شد
5 بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516) تشکیل شد
6 سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  24 ساعت (324) تشکیل شد
7 تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله 24 ساعت (326) تشکیل شد
8 تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421) تشکیل شد
9 الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116) تشکیل شد
10 ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 ساعت (320) تشکیل شد
11 عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418) تشکیل شد
12 محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت(613) 8
15 آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت (سری اول) تشکیل شد
16 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113) تشکیل شد
17 قالب بندی و قالب برداری 16 ساعت (313) تشکیل شد
18 اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114) تشکیل شد
19 آسانسور و پله برقی 7
20 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) تشکیل شد
21 مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330) 8
22 معماری زمینه گرا در بافت ها 16 ساعت (115) تشکیل شد
23 اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،ایمنی و کیفیت 16 ساعت (312) تشکیل شد
24 انطباق شهری ساختمان ها 16 ساعت (212) 9
25 سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329( تشکیل شد
26 تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413) تشکیل شد
27 سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327) 9
28 مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322) تشکیل شد
29 بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 16 ساعت (316) تشکیل شد
31 ساختمانهای هوشمند2- 16 ساعت (515) 13
32 روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319) 14
33 انطباق کاربری اراضی شهری 16 ساعت (213) 3
34 تاسیسات گرمائی،سرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع 16 ساعت (411) 12
35 طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD 24 ساعت (328) تشکیل شد
36 چیلر و برج های خنک کن 16 ساعت (419) 1
37 تاسیسات بهداشتی 16 ساعت (412) 9
38 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) تکمیل شد
39 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) تکمیل شد
40 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) تکمیل شد
41 آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانه‌ها 3
42 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) سری دوم 24
43 آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت (سری دوم) تشکیل شد
44 قالب بندی و قالب برداری (سری دوم) 16ساعت(313) تشکیل شد
45 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان (سری دوم) 16 ساعت (112)  15
46 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) سری دوم 7
47 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) سری دوم 8
48 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) (سری دوم) 1