آمایشگاه XRD

آمایشگاه XRDآمایشگاه XRD


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آمایشگاه XRD
نام سرپرست: دکتر وحیدرضا اوحدی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 259
پست الکترونیک: vahidouhadi@yahoo.ca
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

· تهیه طیف کامل اشعه ایکس خاک (پراش پرتو ایکس)

·  انجام عمل آوردگی‌های حرارتی، اسیدی، همویونیکی و گلایسرول بر نمونه‌های خاک

·  تعیین کیفی و کمی کانی‌های موجود در خاک و سنگ

· مطالعه ریزساختاری فرآیند اندرکنش خاک و آلاینده‌های زیست‌محیطی

 

· تجهیزات کامل آنالیز اشعه ایکس به‌همراه نرم‌افزارهای آنالیز کمی و کیفی طیف اشعه ایکس خاک