امید رضایی

امید رضایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسة دفاع  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنايع


عنوان:

ارائه يك الگوريتم براي مسئله مكان­يابي ايستگاه­هاي اضطراري با استفاده از نظريه صف


استاد راهنما:

دکتر پرويز فتاحي


اساتيد داور:

دكتر امير سامان خيرخواه

دكتر جواد بهناميان


نگارش:

اميد رضايي


زمان: يكشنبه 15/09/94- ساعت 15:00

مكان: سمينار 10 صنايع


چكيده:

مسأله مکانیابی شبکهای از جمله مسائل جدید در حوزه مسائل مکان‌یابی می‌باشد. در این مسأله، جابجایی‌ها بین تسهیلات موجود (مشتریان) و تسهیلات جدید (خدمتدهندگان) در امتداد کمان‌های شبکه انجام می‌گیرند و بدین جهت برخلاف مسائل متعارف مکان‌یابی، فواصل بین تسهیلات براساس معیارهای متداول اندازهگیری فاصله، محاسبه نمی‌شوند. مسألهای که در این تحقیق بدان پرداخته شده است از نوع مسائل گسسته است بدین معنی که تعدادی سایت به عنوان مکان بالقوه برای احداث خدمتدهندگان وجود دارند که باید از بین آنها تعداد مشخصی جهت پوشش به تقاضای مشتریان انتخاب گردند. در این نوع مسائل با ازدحام مشتریان، در محل تسهیلات صف ایجاد می­شود که به آنها مسائل مکان­یابی تسهیلات پرازدحام می­گویند. فرض شده است که مکان و زمان وقوع تقاضاها در امتداد کمان‌های شبکه، متغیرهای تصادفی مستقل هستند بدین صورت که مکان وقوع یک تقاضا به صورت یکنواخت در هر یک از کمان‌ها توزیع شده است و تقاضاها براساس فرآیند پواسون تولید می‌شوند. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه سلامت و جان انسان ها در مکان­یابی تسهیلات اضطراری امری ضروری بوده، لذا درنظر گرفتن چند هدف جهت واقعی کردن مدل و پوشش حدکثری تقاضاهای رخ داده، می­تواند هدف اصلی که از ابتدای طراحی مدل­­های مکان یابی ایستگاه­های اضطراری مدنظر بوده است، یعنی نجات جان انسان­ها را بیشینه نماید. در نهایت مدل چند هدفه را با روش­های مرسوم در نرم افزار GAMS حل شده و مسئله را در سایزهای بزرگتر با الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) مورد بررسی قرار گرفت .بعد از مکان­یابی و مشخص شدن ایستگاه­ها و تعداد آمبولانس­های هر ایستگاه با شبیه­سازی مدل در نرم افزار ED پارامترهای صف جهت ارزیابی کارایی سیستم به دست می­آید.


واژه­های کلیدی: مکان­یابی ایستگاه­های اضطراری، نظریه صف، تنظیم پارامتر، الگوریتم ژنتیک چند هدفه، شبیه سازی ED

Abstract:

     Network location problem is the new problem in location problems area. In this problem, existing facilities (customers) move to the new facilities (servers) along the network arcs and the opposite of standard facility location, distances between facilities are not calculated based on standard distance measuring criteria’s. This problem is a discrete problem; this means that there are a number of sites as potential locations to set up servers among which a certain number of them are selected to cover customer demands. In these problems, the queue is created in facilities position with customer congestion. Thus the name of these problems is congested facility location problem. It is assumed that place and time of demands occurrence along the arcs, are independent random variables. By this way, demands are affected uniformly on each arc and requests are generated according to Poisson process. Given the importance of the issue and that the health and lives in locating emergency facilities was necessary, therefore, to consider the multi-objective real direction and cover the maximum demand model happened to be the main goal of the beginning of the model of location station Inserts emergency is crucial for the survival of human beings to the maximum. The multi-objective models with conventional methods in the software GAMS and solved the problem in larger sizes with multiple objective genetic algorithm (MOGA) was assessed and the number of ambulances After locating and identifying stations every station with simulation models to evaluate system performance in the application queue parameters obtained ED.

Key Words: Locate the emergency station, queuing theory, parameter tuning , multi-objective genetic algorithms, simulation ED


·         مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: اميد رضايي                                         

كدملي: 3790138711

تاريخ تولد: 20/10/69

ادرس الكترونيكي: o.rezaei69@gmail.com

مذهب: شيعه

تلفن همراه: 09185017890

ادرس محل سكونت: استان كردستان- شهرستان قروه

·         وضعيت تحصيلي

ديپلم رياضي فيزيك-دبيذستان نمونه شهيد بهشتي شهرستان قروه ازسال 85 تا 88 با معدل 35/18

كارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه كردستان از سال 88 تا 92 با معدل 86/16

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه بوعلي همدان از سال 92 تا 94

·         سوابق پژوهشي

عنوان پايان نامه: ارائه يك الگوريتم براي مسئله مكان يابي ايستگاه هاي اضطراري با استفاده از نظريه صف

سه مقاله ژورنالي و سه مقاله كنفرانسي

·         نرم افزارها

نرم افزارهاي مجموعه آفيس

نرم افزار كامفار براي امكان سنجي پروژه ها

نرم افزار msp

نرم افزار spss

نرم افزار متلب

·         تسلط به زبان انگليسي در حد متوسط