امیر حسین ایروانی

امیر حسین ایروانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي عمران

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرايش خاک وپی

 

عنوان:

رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک­های ریزدانه بیش­تحکیم­یافته غیراشباع

 

 

 

استاد راهنما:

دكتر محمد ملکی

 

داوران:

دکتر مسعود مکارچیان

دکتر مهدی اثنی عشری

 

 

نگارش:

امیرحسین ایروانی

 

 

زمان: دوشنبه 29 تیر ماه 94 ، ساعت 8 تا 10

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی


چكيده:

در اکثر مناطق دنیا، تراز آب زیرزمینی پایین­تر از سطح طبیعی زمین است. به همین دلیل، بسیاری از سازه­ها در مهندسی ژئوتکنیک مانند دیوارهای حائل، سازه­های نگهبان و فونداسیون سازه­های سبک تا متوسط، بار خود را به    لایه­های سطحی خاک که عمدتاً غیراشباع هستند، انتقال می­دهند. بدین ترتیب بررسی رفتار مکانیکی خاک­ها در حالت غیراشباع، امری اجتناب­ناپذیر است. رفتار خاک غیراشباع متأثر از عوامل زیادی همچون مقدار مکش بافتی، میزان درجه اشباع، الگوی بارگذاری، تاریخچه تنش و ... است که مورد مطالعه و تحقیق بسیاری از پژوهشگران بوده است. با این همه، بر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک­های غیراشباع، به­خصوص در خاک­های ریزدانه بیش­تحکیم­یافته، نیاز به مطالعه بیش­تری است.

در این پژوهش تعدادی آزمایش اشباع و غیراشباع تحکیم­یافته-زهکشی­شده برای بررسی رفتار مکانیکی خاک­ غیراشباع ریزدانه سیلتی مخلوط با ماسه و کائولینیت انجام شد و رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک مورد نظر با انجام آزمایش تحکیم­یافته-زهکشی­شده در شرایط اشباع و غیراشباع در نسبت بیش­تحکیمی­های مختلف بررسی شده است.

نتیجه این بررسی­ها این بود که با افزایش نسبت بیش­تحکیمی در شرایط اشباع، مقاومت گسیختگی خاک افزایش می­یابد. همچنین مشاهده شد که این رفتار در شرایط غیراشباع بسیار وابسته به تغییرات نسبت بیش­تحکیمی و مکش بافتی است. سپس آزمایش­های تعیین منحنی مشخصه آب-خاک در نسبت­های تخلخل مختلف، حاصل از تاریخچه  تنش­های متفاوت نمونه­ها، انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تاریخچه تنش، نسبت تخلخل خاک کاهش می­یابد، که این امر سبب کاهش شیب منحنی مشخصه آب-خاک می­شود. به علاوه در این تحقیق، به بررسی موقعیت خط حالت بحرانی در پلان تنش انحرافی و تنش مؤثر (در شرایط غیراشباع) و در نهایت اعتبارسنجی روابط پیشنهادی خلیلی و خباز و شرفلا پرداخته شده ­است. در انتها به بررسي سطح گسيختگي خاك مورد آزمايش در پلان P-S پرداخته شد كه نتيجه آن به­دست آوردن پارامترهاي مدل آلنسو بود.