امیر نوری

امیر نوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

 

 

 


دانشکدة مهندسي

گروه آموزشی مهندسي عمران

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

عنوان:

بررسی رفتار سیکلی و پست سیکلی خاک ریزدانه با خاصیت خمیری کم

استاد راهنما:

دکتر محمد ملکی

اساتید داور:

دکتر مسعود مکارچیان

دکتر مهدی اثنی عشری

نگارش:

        امیر نوری

 

چكيده:

كشور ايران از ديرباز در معرض خطر­هاي ناشي از وقوع زلزله قرار دارد، به همين دليل مطالعه رفتار خاك­ها در حين وقوع زلزله و پس از وقوع زلزله از اهميت بسزايي برخوردار است. با مروري بر تحقيقات انجام شده در اين خصوص مشاهده مي­شود که عمده مطالعات انجام شده بر روي خاك­هاي ماسه­اي انجام گرفته، در صورتي كه بخش عمده­اي از خاك­هاي موجود در طبيعت را خاك­هاي مخلوط تشكيل مي­دهند. اين خاك­ها محدوده وسيعي از رس، شن تا قلوه سنگ را شامل گرديده و بسته به نوع ريزدانه موجود در آنها ساختار متفاوتي دارند. در سال­هاي اخير بررسي رفتار سيكلي و پست سيكلي در خاك­هاي مخلوط به دليل ويژگي­هاي خاص رفتاري اينگونه خاك­ها و تأثیرپذیری زیاد از عواملی مانند نسبت بيش تحكيمي، تاریخچه تنش خاک و ... مورد توجه قرار گرفته است. از خاك­هاي مخلوط بيشتر در آب­بند كردن سد­هاي خاكي استفاده مي­گردد، بررسي رفتار خاك­هاي مخلوط نشان مي­دهد كه اغلب خرابي­ها در سد­هاي خاكي نه تنها در زمان وقوع زلرله بلكه چندین ساعت و تا حدود 24 ساعت پس از وقوع زلزله رخ مي­دهد، زیرا زايل شدن فشار آب حفره­اي اضافه پس از وقوع زلزله در خاك­هاي مخلوط به دليل نفوذپذيري کم ممكن است ساعت­ها طول بكشد و بازسازي مقاومت و سختي خاك پس از وقوع زلزله زمان­بر است. مشاهدات نشان مي دهد كه مقاومت روانگرايي خاك مخلوط در اثر اعمال تاريخچه تنش تناوبي ممكن است افزايش و يا كاهش پيدا كند. تحقيق حاضر به مطالعه رفتار خاك تركيب يافته از ماسه، رس و لاي طي بارگذاري سيكلي، استاتيكي، سيكلي سيكلي و سيكلي استاتيكي با استفاده از دستگاه سه محوري تناوبی با در نظرگيري دو عامل زمان و نسبت بيش تحكيمي در شرايط زهكشي نشده انجام شده است. به منظور ايجاد تاريخچه تنش تناوبي، بارگذاري تناوبي اوليه پس از گذشت بيست سيكل بارگذاري متوقف گرديد. تمامي نمونه­ها تحت شرايط تنش همسان تحكيم يافتند. نتايج بدست آمده نشان مي­دهد که مقاومت روانگرایی خاك مخلوط مورد مطالعه در اين تحقیق طی بارگذاري سیکلی پائین بوده و نمونه به سرعت به روانگرايي مي­رسد. با افزايش نسبت بيش تحكيمي مقاومت اين خاك در برابر روانگرايي افزايش مي­يابد. با اعمال بارگذاری سیکلی پس از بارگذاری سیکلی اولیه مشاهده می­گردد روند افزایش فشار آب حفره­ای اضافه در نمونه­های دارای تاریخچه تنش در مقایسه با نمونه­هایی که صرفاً تحت بارگذاری سیکلی قرار می­گیرد متفاوت است. در ادامه اثر تاريخچه تنش تناوبي بر رفتار خاك مخلوط طي بارگذاري استاتيكي با در نظرگيري عامل زمان و نسبت بيش تحكيمي بررسی شد. مشاهده مي­گردد مقاومت خاك مخلوط دارای تاریخچه تنش تناوبی در مقایسه با نمونه­ای که صرفأ تحت بارگذاری استاتیکی قرار گرفته است در نسبت بيش تحكيمي 2 و 4 کاهش و در نسبت بیش تحکیمی 6 افزايش مي­يابد، لازم به ذکر است که هرچه از زمان بارگذاری اولیه می­گذرد مقاومت خاک مخلوط در نمونه­های سیکلی سیکلی و سیکلی استاتیکی افزایش می­یابد. در یک بررسی کلی می­توان نتیجه­گیری کرد که رفتار سیکلی سیکلی و سیکلی استاتیکی خاک تا حدود زیادی مشابه می­باشد.

 

زمان: دو‌شنبه 6/11/1393

مكان:آمفي تئاتر دانشكده مهندسي

ساعت 4بعد از ظهر

 

رزومه

 

اینجانب امیر نوری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی، دارای پیشینه علمی و کاری زیر می‌باشم:

1.      نفر اول پذیرش شده  در آزمون کارشناسی ارشد رشته مکانیک خاک و پی دانشگاه بوعلی سینا

2.      دارای 5 سال سابقه کاری در صنعت ساخت و ساز

3.      سرپرست کارگاه پروژه 132 واحدی مسکن مهر خانه کارگر

4.      مجری و سرمایه گذار پروژه 13 واحدی خیابان شهید زمانی

5.      مجری پروژه 8 واحدی هنرستان خیابان مدیریت به صورت پیمان مدیریت

6.       مجری پروژه 18 واحدی شهرک الوند همدان

7.      مجری پروژه مسکونی - تجاری خیابان مهدیه نبش روحانی

8.      نظارت چندین پروژه مسکونی در سطح استان همدان

9.      دارای دو سال سابقه در دفاتر طراحی مهندسی عمران

10.  عضو دارای پایه سازمان نظام مهندسی

آدرس:  همدان- خیابان زمانی کوچه عارف پلاک 5. شماره تلفن:  09125272600

پست الکترونیکnouri_canada@ yahoo.com