امین دادستان

امین دادستان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مكانيك

عنوان:


برنامه ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه‌ی آزادی در یک محیط دینامیک

 

استاد راهنما:

دكتر مهدي كريمي

 

اساتيد داور :

دكتر داود نادري

دكتر عباس فدايي

 

نگارش:

امين دادستان


مكان: سمينار 3 گروه مكانيك

زمان :شنبه- 26/4/95  ساعت 15:00

چکیده:
در این پایان نامه ، برنامه‌ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه‌ی آزادی مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط مسئله به صورتی در نظر گرفته شده است که برنامه ریزی حرکت بدون اطلاعات کامل از تعداد، موقعیت و نوع حرکت موانع صورت بگیرد. توصیف موانع به صورت احتمال حضور موانع در نقاط محیط انجام شده است و مدل سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی مکانیکی تدوین شده است. سپس معیارهایی که برای افزایش مهارت یک بازوی مکانیکی ارائه شده اند مورد بازنگری قرار گرفته و یک معیار بهبود یافته به منظور بهبود حرکت داخلی بازوی مکانیکی معرفی شده شده است.  معیار مهارت‌پذیری بهبود یافته به گونه ای طراحی شده است که به بازوی مکانیکی قابلیت این را بدهد که در صورت نزدیک شدن یک مانع متحرک به بازوی مکانیکی بتواند در جهت های مختلف واکنش دهد. کد های استفاده شده در این پایان نامه در نرم افزار MATLAB نوشته شده است و الگوریتم ها به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت اجرا در مورد بازوهای مکانیکی افزوده با درجه ی آزادی بیشتر و نیز ربات های پیچیده را داشته باشند. در ادامه فضای کاری یک ربات صفحه ای مورد بررسی قرار گرفته است و  با استفاده از الگوریتم ژنتیک حرکت بهینه ی یک بازوی مکانیکی با حضور موانع با آرایش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مراحل طراحی و ساخت یک بازوی مکانیکی آزمایش گاهی شرح داده شده و الگوریتم های طراحی شده در بخش های قبلی پایان نامه به وسیله ی این نمونه امتحان شده است و با نرم افزار آدامز انرژی مصرفی آن ها محاسبه شده است. برای سوئیچینگ نرم در مواقع نزدیک شدن مانع نیز از روش کنترل منطق فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که استفاده از الگوریتم های بهینه سازی معرفی شده شده در این پایان نامه به خوبی و بدون برخورد با موانع متحرک در محیط می توانند یک مسیر از پیش تعیین شده را طی کنند.

واژه ­های کلیدی: برنامه ریزی حرکت، بازوی مکانیکی افزوده، الگوریتم ژنتیک، مهارت پذیری،


Abstract:

In this thesis motion planning of a 6-dof planar manipulator is investigated. Problem is formulated as a motion planning in a dynamic environment without information about type, number and motion of obstacles. Motion of mobile obstacles is presented as the field of presence probability for any time and a optimization algorithm minimize probability of collision. In this research dexterity measures of a manipulator are investigated and a modified measure for manipulability is presented. This measure is designed to optimize ability of reaction of any point of manipulator to moving obstacles. Simulation of manipulator move and motion planning algorithm is coded in MATLAB program and modeled in ADAMS program. For the optimization genetic algorithm is used and a fuzzy logic controller is used to soft switching criteria.


 
اطلاعات شخصی
نام : امین شماره تماس : 09168635368
amindadsetan@gmail.com: نام خانوادگی : دادستان پست الکترونیکی
تاریخ تولد : 1369 وضعیت نظام وظیفه: معافیت تحصیلی

سوابق علمی و آموزشی و شغلی

تحصیلات :
مقطع رشته گرایش دانشگاه شروع اتمام
1392 کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات چمران اهواز 1388
1395 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردي بوعلی سینا همدان 1392
سوابق پژوهشی :
برش لیزر با قابلیت بینایی قطعه cnc ساخت دستگاه
مشاوره جهت ساخت نمونه ي آزمایشگاهی دستگاه کنترل حرکت تخت بیمارستانی
دوره هاي آموزشی طی شده :
دوره آموزشی هیدرولیک فستو
R@d دوره ي آموزشی پیشرفته ي
Catia دوره ي آموزش نرم افزار
سوابق شغلی :
مدیر عامل شرکت نیکودانا فناوري مستقر در پارك علم و فناوري لرستان و در حال طی مراحل ارزیابی براي کسب عنوان شرکت دانش بنیان
علاقه مندي ها ، مهارت ها و توانایی ها
علاقه مندي ها
کاربرد پردازش تصویر در اتوماسیون صنعتی ،CNC اتوماسیون صنعتی، کاربرد رباتیک در صنعت، طراحی و بهینه سازي دستگاه هاي
مهارت ها
CNC طراحی و مدل سازي قطعات، طراحی، بهینه سازي و استفاده از دستگاه هاي

مهارت هاي نرم افزاري:
 Word, Excel, PowerPoint (Office)
 SOLIDWORKS
 Catia
 Inverter
 Matlab
زیان خارجی :
زبان انگلیسی؛ تسلط نسبتا خوب به زبان انگلیسی و توانایی و سابقه ترجمه متون انگلیسی 


مقالات پژوهشی
١- برنامه ریزي حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل فازي در نشریه ي مکانیک شریف (پذیرش شده)
٢- بهینه سازي حرکت بازوي مکانیکی افزوده در محیط با موانع متحرك با اندیس مهارت پذیري بهبود یافته، سومین کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در برق، مکانیک، مکاترونیک