امین طاهری

امین طاهری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه مکانیک

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

عنوان:

تولید مقاطع توخالی منیزیمی با استفاده از فرایند اکستروژن پیچشی

 

استاد راهنما:

دكترفرامرز فرشته صنیعی

 

اساتید ممتحن:

دكتر علی علوی­نیا            دکتر رحمن سیفی

 

پژوهشگر:

امین طاهری


چكيده پايان نامه:

در این پژوهش روشی جدید در شکل‌دهی پلاستیک شدید، به نام اکستروژن پیچشی مقاطع توخالی انجام شده است. در این روش با اضافه کردن مندرل به سنبه قالب اکسترون پیچشی، مقطع توخالی مورد نظر تحت تغییر شکل پلاستیک شدید قرار گرفته است. در این روش از یک قالب که به‌صورت اکستروژن پیچشی کاهنده طراحی شده، به نحوی که نیاز به فشار پشتی را از بین برده استفاده شده است.  قالب اکسترون پیچشی مقطع توخالی به صورت عملی بر روی آلیاژ سبک منیزیم AZ80  و مس به‌عنوان یک فلز سنگین انجام و به‌منظور مطالعه‌ی بیشتر فرایند، شبیه‌سازی اجزای محدودی آن برای آلیاژ منیزیم AZ80 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده افزایش بیش از 85درصد تنش نهایی کششی، و افزایش قابل‌توجه سختی در سطح مقطع محصول منیزیمی را نشان می‌دهد. ازجمله مزایای این روش نسبت به روش اکستروژن پیچشی مقطع توپر، حذف بخش قابل توجهی قسمت مرکزی از قطعه می­باشد که دارای دانه­های درشت است.  این موضوع علاوه بر همگن شدن خواص قطعه در سطح مقطع موجب بهبود استحکام و سختی در قطعه  و افزایش ممان اینرسی نسبت به قطعه هم وزن توپر گردیده است. در نمونه از جنس مس نیز برای دمای اتاق وoC  200 نیز افزایش در استحکام و سختی به بیش از 32درصد و کاهش ازدیاد طول مشاهده شد است. همچنین برای دماهای بالاتر نیز افزایش ازدیاد طول به میزان چشمگیری بوده است. فرایند تولید مقاطع توخالی به این روش قادر به تولید بدون عیب محصول در همه­ی دماها و سرعت­ها  بدون فشارپشتی شده است.


زمان:

چهارشنبه 8/7/94  ساعت 8 صبح

مكان:

آمفي تئاتر دانشكده مهندسي


Abstract:

   The present thesis is concerned with a new severe plastic deformation (SPD) technique, namely twist extrusion (TE) of hollow bars. By using TE operation for hollow billets, one can manufacture hollow bars with more uniform mechanical properties and higher sectional moment of  inertia, compared with TE process of solid bars. With this regard, by attaching a mandrel to the dummy block  of a twist extrusion die set, a specified hollow profile was subjected to sever plastic deformation. Since a reductive extrusion die was employed, no back pressure was needed in order to produce a sound hollow bar. The light alloy with HCP structure, and copper with FCC structure as a heavy alloy. To obtain the distributions of the field variables, the finite-element (FE) simulation of the process was performed. For AZ80 alloy, strength and hardness improvement up to more than 85% were achieved. However, for RTEHS of copper the enhancement of strength was up to 32% when the process was conducted at 200oC room temperature. Moreover, significant reduction in elongation was observed under these situation. By doing RTEHS operation of pure copper at 300 or 360oC, one can produce hollow bars with consider able ductility improvement without any significant Strength loss. The findings of this MSc thesis have shown that it is possible to produce hollow products with significant  enhancements in mechanical properties by employing the twist extrusion process.


Key Words: Twist Extrusion of Hollow Sections, Severe plastic deformation, AZ80 magnesium alloy, Pure copper, Mechanical properties


 

مشخصات فردی

 

امین طاهری

تلفن تماس: 09183196495

ایمیل : amint.m2009@gmail.com

متولد : 8/1/1370

ساکن : همدان

 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی:  مکانیک ماشین های آلات- دانشگاه بوعلی سینا                                   88 الی 92

عنوان پروژه: بهینه­سازی خشکن­های نیمه صنعتی                                    استاد راهنما: دکتر  رضا امیری چایجان

 

کارشناسی ارشد: مکانیک جامدات طراحی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا                         92 الی 94

عنوان پروژه: تولید مقاطع توخالی منیزیمی به­وسیله اکستروژن پیچشی          استاد راهنما: دکتر  فرامرز فرشته­صنیعی

 

 

 

 

 

سوابق حرفه ای

 

 

 

عنوان دوره

نام سازمان

طول دوره

CATIAV5

فنی و حرفه­ای

150 ساعت

پنوماتیک

فنی و حرفه­ای

150 ساعت

هیدرولیک

فنی و حرفه­ای

150 ساعت

 

 

     

 

مهارتهای تخصصی

 

نرم افزار

سطح مهارت

توضیحات

CATIA

پیشرفته

طراحی  قطعه- قالب

SOLID WORK

پیشرفته

طراحی قالب

DEFORM (3D,2D)

پیشرفته

انجام شبیه سازی اکستروژن- ماشینکاری- فورج

MATLAB

متوسط

بهینه­سازی قالب

Abaqus

متوسط

انجام شبیه سازی اکستروژن

WORKIG MODEL

متوسط

--

AutoCAD

متوسط

طراحی قطعه

 

 

آشنایی با زبانهای خارجی

English: Upper intermediate

 

.