انتخاب آقای مهندس سعید رضایی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی صنایع عنوان برگزیده جایزه پشتیبانی های علمی ، فرهنگی و دانشجویی بنیاد نخبگان

انتخاب آقای مهندس سعید رضایی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی صنایع عنوان برگزیده جایزه پشتیبانی های علمی ، فرهنگی و دانشجویی بنیاد نخبگان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

انتخاب آقای مهندس سعید رضایی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی صنایع را به عنوان برگزیده جایزه پشتیبانی های علمی ، فرهنگی و دانشجویی بنیاد نخبگان در سال 1399-1400 تبریک عرض نموده و برای ایشان سلامتی وموفقیت های روزافزون مسئلت داریم.