انتخاب دکتر سید آرش فتاح الحسینی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه بوعلی سینا و استان همدان

انتخاب دکتر سید آرش فتاح الحسینی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه بوعلی سینا و استان همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر سید آرش فتاح الحسینی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه بوعلی سینا و استان همدان در سال 96 گردید.

جناب آقای دکتر سید آرش فتاح الحسینی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه بوعلی سینا و استان همدان در سال 96 گردید. دانشکده مهندسی این موفقیت را به ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.