انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان استاد مکانیک برجسته سال 1395

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان استاد مکانیک برجسته سال 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر غلامحسین مجذوبی از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران به عنوان استاد مکانیک برجسته سال 1395 انتخاب شد.

جناب آقای دکتر غلامحسین مجذوبی از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران به عنوان استاد مکانیک برجسته سال 1395 انتخاب شد.

گفتنی است که آقای دکتر غلامحسین مجذوبی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه می باشند.

این انتخاب شایسته را که نشان از تخصص و توانمندی های ارزشمند جناب آقای دکترغلامحسین مجذوبی را دارد، به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض نموده، برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم.