انتخاب کارمند نمونه دانشگاه در سال 1399

انتخاب کارمند نمونه دانشگاه در سال 1399


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

بدینوسیله انتخاب سرکار خانم مریم خانی نور را به عنوان کارمند نمونه دانشگاه  به ایشان و خانواده علمی  دانشکده مهندسی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان و تمام همکاران عزیز دانشگاه موفقیت روزافزون مسالت می نماید.