انتخاب کتاب سال 1399 مهندسی مکانیک در حوزه ترجمه

انتخاب کتاب سال 1399 مهندسی مکانیک در حوزه ترجمه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 
انتخاب کتاب سال 1399 مهندسی مکانیک در حوزه ترجمه
 
مکانیک مواد مرکب و طراحی اجزاء کامپوزیتی
 
تالیف دای‌گیل لی و پیوسو نام
 
ترجمه دکتررحمن سیفی و محمد زعیمی
 
همدان: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۸، ۷۴۸ ص
 

 

این دستاورد و افتخار کسب شده برای دانشگاه بوعلی سینا را خدمت جناب آقای دکتر سیفی صمیمانه تبریک عرض نموده و برای ایشان و سایر همکاران آرزوی توفیق روزافزون داریم.