انتصاب آقای مهندس مسعود رسولی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشکده مهندسی

انتصاب آقای مهندس مسعود رسولی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی جناب آقای مهندس مسعود رسولی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشکده مهندسی منصوب گردیدند.

طی حکمی جناب آقای مهندس مسعود رسولی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشکده مهندسی منصوب گردیدند. در قسمتی از حمک ایشان آمده است:

«با پیشنهاد ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی، ضرورت موجود و حسن تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال با حفظ سمت آموزشی به عنوان سرپرست امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی منصوب می شوید. توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواستاریم.»

دانشکده مهندسی ضمن تشکر از جناب آقای حبیب مجیدی که چندین سال این مسئولیت را به عهده داشت، برای آقای مهندس رسولی آرزوی موفقیت می‌نماید.