انتصاب جناب آقای دکتر عباسی به عنوان معاون آموزشی دانشکده فنی تویسرکان

انتصاب جناب آقای دکتر عباسی به عنوان معاون آموزشی دانشکده فنی تویسرکان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر مهدی عباسی هیأت علمی محترم گروه کامپیوتر طی حکمی از سوی رییس دانشگاه به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده فنی تویسرکان منصوب گردیدند.

جناب آقای دکتر مهدی عباسی هیأت علمی محترم گروه کامپیوتر طی حکمی از سوی رییس دانشگاه به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده فنی تویسرکان منصوب گردیدند. دانشکده مهندسی از خداوند متعال موفقیت روزافزون ایشان را خواستار است.