انتصاب مجدد آقای دکتر محمودی به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده مهندسی

انتصاب مجدد آقای دکتر محمودی به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر غلامی رئیس محترم دانشگاه طی حکمی آقای دکتر محمودی را مجددا به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده منصوب نمودند.

جناب آقای دکتر غلامی رئیس محترم دانشگاه طی حکمی آقای دکتر محمودی را مجددا به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس کتابخانه دانشکده منصوب نمودند. در قسمتی از حکم ایشان آمده است:

امید است با ابتکار، نوآوری، همفکری و همسوئی با کلیه همکاران دانشگاهی به ویژه معاونت محترم پژوهشی در راستای خدمت رسا نی علمی و پژوهشی ، بیش از پیش ، به اساتید و دانشجویان کوشا باشید.

از خداوند منان موفقیت و بهروزی جنابعالی را مسألت می نمایم.