انتصاب مجدد دکتر قدیمی به عنوان معاون آموزشی دانشکده

انتصاب مجدد دکتر قدیمی به عنوان معاون آموزشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر قدیمی هیأت علمی محترم گروه عمران طی حکمی از سوی رییس دانشگاه به مدت دو سال دیگر به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب گردیدند.

جناب آقای دکتر قدیمی هیأت علمی محترم گروه عمران طی حکمی از سوی رییس دانشگاه به مدت دو سال دیگر به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب گردیدند. دانشکده مهندسی ضمن تبریک به ایشان،موفقیت و پیشرفت در امور را برای ایشان آرزومند است.