انتصاب معاون آموزشی دانشکده

انتصاب معاون آموزشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی رئیس محترم داشگاه جناب آقای دکتر عباس رمضانی هیأت علمی محترم گروه برق دانشکده به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب گردیدند. دانشکده مهندسی به ایشان تبریک گفته و از خداوند متعال برای ایشان توفیق روزافزون خواستار است.

طی حکمی از سوی رئیس محترم داشگاه جناب آقای دکتر عباس رمضانی هیأت علمی محترم گروه برق دانشکده به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب گردیدند. دانشکده مهندسی به ایشان تبریک گفته و از خداوند متعال برای ایشان توفیق روزافزون خواستار است.

همچنین لازم است از زحمات بی وقفه دکتر عباس قدیمی که چندین سال عهده‌دار معاونت آموزشی دانشکده بودند تقدیر و تشکر گردد. امید است که شاهد موفقیت روزافون ایشان باشیم.