انتصاب معاون مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه

انتصاب معاون مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دکتر محرم منصوری زاده به سمت معاون مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب گردیدند.

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دکتر محرم منصوری زاده به سمت معاون مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده،  انتظار می رود با هماهنگی و همفکری با اعضای محترم هیأت علمی و مدیران ستادی بتوانید در جهت ساماندهی و توسعه آن حوزه گام های مؤثری بردارید.

ضمن عرض تبریک به آقای دکتر محرم منصوری زاده و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر مهدی سخائی نیا در طول تصدی  معاون مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قدردانی می گردد.