اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای غرب

اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای غرب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای غرب در سایت این شکت منتشر شده است.

اولویتهای تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای غرب در سایت این شکت منتشر شده است. علاقمندان جهت مطالعه عناوین و دسترسی به فرم ها به سایت زیر مراجعه فرمایند.

https://www.ghrec.co.ir/Research-priorities/default.ghrec