ایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق»

ایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق» با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضائی در روز یکشنبه 30 تیرماه ساعت 8 و در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید. محبوبه شمسی

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در کانال‌های مرکب غیر منشوری با استفاده از معادلات ناویه- استوکس متوسط‌گیری شده در عمق» با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضائی در روز یکشنبه 30 تیرماه ساعت 10و در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

محبوبه شمسی