آیدا عظیمی

آیدا عظیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران

 

جلسه دفاعیه پایان  نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش خاک و پی

 

عنوان:

مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای­دار تحت بارگذاری استاتیکی

 

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی اثنی عشری

 

 

داوران :

دکتر اوحدی

دکتر قدیمی

 

 

 

نگارش:

آیدا عظیمی

 

زمان: 24/11/94 ساعت 9 صبح

مکان: آمفی تئاتر دانشکده

چكيده:

 اصلاح رفتار خاک­های مختلف به کمک افزودنی­ها از مسائل مهم پیش روی پژوهشگران در مهندس ژئوتکنیک است. افزودنی­های متداول هم چون سیمان، آهک، خاکستر بادی، قیر و ... در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته­اند و نانومواد که حائز ویژگی­های منحصر به فردی هستند و استفاده از آن­ها در دیگر شاخه­های علوم مهندسی منجر به تحولات بنیادی شده است، در مهندسی ژئوتکنیک کمتر مورد توجه قرار گرفته­اند. در این پژوهش هدف، بررسی تغییرات رفتار تنش-کرنش و پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه­ای لای دار، در اثر افزودن نانورس اصلاح شده­ی کلوزایت Na+ است. جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، مطالعات آزمایشگاهی با کمک آزمایش سه­محوری استاتیکی در شرایط تحکیم یافته زهکشی­نشده در سه تنش همه جانبه 50، 100 و 150 کیلوپاسکال بر روی ترکیبات مختلف حاصل از اختلاط خاک ماسه‌ای با درصدهای متفاوت لای (0، 10، 30 و 50 درصد) و نانورس (0، 5/2 و 5 درصد) صورت گرفت. درصدها نسبت به وزن خشک خاک محاسبه شدند. در روند انجام آزمايش­ها سعی شده است تا با دقت، پارامترهای تأثیرگذار بر نتايج شناسايی و با کنترل دقیق اين پارامترها، نتايج قابل بحث و مقايسه ارائه شوند. روند تهیه و عمل­آوری نمونه­ها، درصد رطوبت، روش نمونه­سازی از جمله پارامترهای ثابت در طول تمامی آزمايش­ها بوده­اند. به طور کلی افزایش نانورس به خاک ماسه­ای لای­دار، مقاومت باقیمانده و چسبندگی آن را افزایش و زاویه اصطکاک داخلی آن را به مقدار جزئی کاهش می­دهد، اما وجود ریزدانه غیر خمیری می­تواند میزان این افزایش یا کاهش را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی و مقایسه نتایج نشان می­دهد که افزودن 5/2 درصد نانورس به خاک­های ماسه­ای لای­دار در تنش همه جانبه 50 کیلوپاسکال افزایش مقاومت بیشینه نمونه­ها را همراه داشته، در حالی که در تنش­های همه جانبه بالاتر این روند به صورت کاهشی می­باشد. با افزایش مقدار نانورس تا 5 درصد مقاومت بیشینه کلیه نمونه­های حاوی لای افزایش می­یابد و میزان این افزایش، تابع درصد لای موجود در خاک است و با افزایش مقدار لای از 30 درصد از میزان این افزایش کاسته می­شود.

واژه­های کلیدی:  اصلاح خاک، نانو رس، مقاومت برشی، رفتار تنش-کرنش

 

Abstract:

one of the most important issues facing researchers in geotechnical engineering is to modify the different soil's behavior. Common additives such as cement, lime, fly ash, tar and… have been studied in previous studies although nanomaterials contains unique properties led to fundamental changes in other branches of engineering are less used in geotechnical engineering. The purpose of this study is to investigate the effect of adding modified nanoclay cloisite -Na+ on stress-strain behavior and shear strength of silty sand soils. To this end, a series of static consolited-undrained triaxial tests were conducted under confining pressures of 50, 100 and 150 kpa on various combinations resulting from mixing sandy soil with different percentages of silt (0, 10, 30 and 50%) and nanoclay (0, 2.5, and 5 %). Generally,  adding nanoclay to silty sand soils, increase it’s final resistance and cohesion and reduce it’s internal friction angel slightly, but the presence of non-plastic fine and it’s amount in soil can affect this chang. Study and comparison of the results obtained from these tests shows that adding 2.5% of nanoclay to silty sand soils under confining pressure of 50kpa increase maximum resistance, however under higher confining pressure the resistance of these samples decreased and maximum resistance of all samples under all confining pressure increased by adding 5 percent of nanoclay. Maximum resistance of sand decreased by adding 2.5% and 5% of nanoclay, with the exception that 5% of  nanoclay decrease the resistance lower than 2.5% of nanoclay.

 Key Words: Soil modification, Nanoclay, Shear strength, Stress-Strain Behavior

                     

 

 

                    

اطلاعات فردی:

نام: آیدا عظیمی

تاریخ تولد: 6/3/68 

ملیت: ایرانی

وضعیت تأهل: مجرد

پست الکترونیک:aida_azimi68@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

گرایش خاک و پی، تاریخ شروع تحصیل:1392 الی تاریخ فارغ‌التحصیلی: 1394، دانشگاه بوعلی سینا همدان

( موضوع پایان‌نامه: مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای دار تحت بارگذاری استاتیکی)

کارشناسی مهندسی عمران:

گرایش عمران-عمران، تاریخ شروع تحصیل: 1368 الی تاریخ فارغ‌التحصیلی: 1391، دانشگاه بوعلی سینا

 

مقاله:

اثنی عشری، م و عظیمی، آ ، 1394، مطالعه تأثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش ماسه لای دار تحت بارگذاری استاتیکی، پوستر ارائه‌شده در هفته پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا

 

فعالیت­های علمی، تحصیلی و فرهنگی:

عضویت در نظام‌مهندسی استان همدان

 

توانمندی­های مرتبط در حرفه تخصصی:

نرم‌افزارهای محاسباتی:

آشنایی با نرم‌افزارهای Matlab, Safe، Plaxis، Etabs

نرم‌افزارهای گرافیکی:

آشنایی با نرم‌افزار 3D Max، AutoCAD، Photo Shop

نرم‌افزارهای کاربردی:

آشنایی با نرم‌افزارهای Office