ایمان آزادگان جهرمی

ایمان آزادگان جهرمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 

دانشکدة مهندسی

گروه آموزشي مکانیک

 

پایان­­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

عنوان:

 

شبیه‌سازی عددی یک پرتابه مافوق صوت مجهز به عملگر راهنما در جریان شبه دائم

 

استاد راهنما:

 

دکتر حبیب ا... سایه وند

 

اساتید ممتحن :

دکتر محسن گودرزی – دکتر محمد سعید عقیقی

 

نگارش:

ایمان آزادگان جهرمی

 

    مکان :

سمینار 3 دانشکده مکانیک

   زمان :

  چهارشنبه 28/04/1396- ساعت 11:00

 

Bu-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Mechanical Engineering

 

 

 

 

Thesis submitted for Master of Mechanical Engineering Energy Conversion

 

 

 

Title

 

Numerical simulation of a supersonic projectile equipped with a guide operator in a quasi permanent flow

 

 

Supervisor:

H Sayehvand (Ph.D)

 

 

 

By :

Iman Azadegan

 

 

 

 

چکیده:

با آغاز عصر پرواز و اختراع وسایل پرنده متفاوت، کنترل حین پرواز این وسایل، از مباحث عمده و چالش برانگیز دانش پرواز بوده است. این مطلب در رابطه با موشکها، راکتها و به طور کلی پرتابههایی که عامل انسانی نقش مستقیمی در هدایت و کنترل آنها ندارد، بیش ازپیش رخ مینماید. ناگفته پیداست که نیاز به کنترل و تصحیح مسیر در مرحله پایانی یا کاهش شتاب حرکت پرتابه که همه سوخت مصرف شده است، از اهمیت ویژه و دوچندان برخوردار میگردد. هدف از پایاننامه شبیهسازی عددی پرتابههای هدایت شونده با عملگرهای میلهای برای تعیین ضرایب پسا، برا، نیروی جانبی وگشتاورها در شرایط مختلف به منظور ایجاد  بهترین موقعیت و سطح مقطع بهینه برای عملگر مورد نظر است. در این راستا تغییرات ضرائب آئرودینامیکی پرتابه با تغییر زاویهی عملگر بررسی شده است. در این خصوص برای یک پین با سطح مقطع مشخص  بررسی در 5 زاویه 14، 16، 18، 20 و 22 درجه در ماخهای 2/1 ، 2 و 3 صورت پذیرفته و نتایج آن ارائه شده است. همچنین نتایج چهار مدل اغتشاشی  (تنش رینولدز،اسپالارت-آلماراس ، RNG k-ε  و SST k-ω ) با هم مقایسه شده تا بهترین مدل اغتشاشی برای این هندسه پرتابه انتخاب شود. در انتها برای یک مورد خاص بررسی در  بازهگستردهای از سرعتها شامل ماخهای مختلف انجام و نتایج با هم مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سطح مقطع مربعی کمترین ضریب درگ را ایجاد میکند و این مقطع برای پرتابه استفاده شده است، همچنین با مقایسه چهار مدل اغتشاشی، مدل SST k-ω برگزیده و برای حل مسئله به کار گرفته شده است، با تغییر زاویه عملگر مشاهده شد که ضرائب آئرودینامیکی تغییر چندانی نمیکنند و مطالعه بازه سرعتها نشان میدهد که با افزایش ماخ از 8/0 تا 2/1 ضریب پسا، برا و گشتاور چرخشی افزایش و از ماخ 2/1 تا 4 ضرایب کاهش یافته و در دیگر ضرائب آئرودینامیکی تغییرات چندانی ایجاد نشده است.

 

واژه‌های کلیدی: عملگر میله‌ای، زاویه، پرتابه، اغتشاش

 

1-      مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : ایمان آزادگان جهرمی                                     نام پدر : بهمن

تاریخ تولد                                             1369/03/19     :   محل تولد : جهرم

وضعیت تاهل : مجرد

ایمیل                       iman_29270@yahoo.com   : تلفن همراه  09353562623     :

آدرس : همدان-میدان امام زاده عبدالله-کوچه باغچه-ساختمان میلاد-طبقه سوم-پ111

 

2-      مشخصات تحصیلی

 

دیپلم : فنی و حرفه ای

محل اخذ : همدان هنرستان فنی شهیدان دیباج

سال اخذ  86 :

معدل: 15/68

فوق دیپلم : صنایع-ماشین الات صنعتی

محل اخذ : دانشگاه شهید مهاجر اصفهان

سال اخذ : 89

معدل : 14.88

کارآموزی : همدان ماشین

لیسانس : کارشناسی ناپیوسته مکانیک-حرارت و سیالات

محل اخذ : دانشگاه آزاد واحد تاکستان

سال اخذ : 92

معدل : 15.98

پروژه تخصصی : بررسی جامع و تطبیقی انرژی های تجدید پزیر در مراکز تجاری و مسکونی

 

فوق لیسانس : کارشناسی ارشد ناپیوسته مکانیک-تبدیل انرژی

محل تحصیل : دانشگاه بوعلی سینا همدان

سال ورود: 93

معدل :  15.44

عنوان پایان نامه : شبیهسازی عددی یک پرتابه مافوق صوت مجهز به عملگر راهنما در جریان شبه دائم

 

3-      آشنایی با نرم افزار

 

عالی                          خوب                         متوسط                           ضعیف

Catia                           -                                -                                  -

Ansys                          -                                -                                  -

Solid work                  -                                -                                   -

Fluent                         -                                -                                  -

                                     -                           matlab                              -

 

4-      آشنایی با زبان های خارجی و میزان آشنایی

 

عالی                          خوب                         متوسط                           ضعیف

                                     -                            انگلیسی                             -