بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده از نیروگاه شهید مفتح

بازدید اعضای هیأت علمی دانشکده از نیروگاه شهید مفتح


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تنی چند از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی بازدیدی از نیروگاه شهید مفتح همدان به عمل اوردند. این بازدید که پیرو همایش سال گذشته انجام شد در راستای توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی طرفین شکل گرفت.

تنی چند از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی بازدیدی از نیروگاه شهید مفتح همدان به عمل اوردند. این بازدید که پیرو همایش سال گذشته انجام شد در راستای توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی طرفین شکل گرفت.ببا توجه به اینکه  در روز بازدید نیروگاه شهید مفتح در حال اورهال بود فرصت مغتنمی ایجاد گردید که به بهترین نحو بازدید انجام گیرد. بازدید از برج خشک جدید الاحداث نیروگاه نیز انجام شد.

بعد از بازدید جلسه مشترکی با مهندس نریمانی رئیس محترم نیروگاه و کارشناسان متخصص نیروگاه تشکیل شد که ضمن برخورد گرم با مجموعه دانشگاهی توضیحاتی در مورد تاریخچه نیروگاه ارائه کرده و جدیدترین آمارها و دستاوردهای نیروگاه را به سمع عموم رساندند. در این جلسه مقرر گردید کارگروه‌هایی جهت تحکیم روابط ایجاد گردیده و ادامه کار به صورت تخصصی شکل بگیرد. بعد از جلسه عمومی نشست‌های تخصصی در چهارگروه تشکیل شده و نحوه ادامه همکاری‌ها مشخص گردید.