بازدید دکتر «علی وطنی»معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی

بازدید دکتر «علی وطنی»معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر «علی وطنی» معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری روز چهارشنبه 94/10/16 بازدیدی از آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی به‌عمل آوردند.

جناب آقای دکتر «علی وطنی» معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری روز چهارشنبه 94/10/16 بازدیدی از آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی به‌عمل آوردند. ایشان ضمن قدردانی از زحمات دست‌اندرکاران، تاکید کردند که روال قانونی عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه آزمایشگاهی انجام گیرد. همچنین توصیه کردند که محصولات تولید شده در دانشگاه به صورت تجاری وارد مرحله تولید گشته و گواهی دانش‌بنیان برای آنها اخذ گردد.