برگزاری کارگاه آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

برگزاری کارگاه آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در تاریخ 31/01/1395 ساعت 16-14 در محل سالن اجتماعات شهید چمران، به منظور آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان در مورد...

در تاریخ 31/01/1395 ساعت 16-14 در محل سالن اجتماعات شهید چمران، به منظور آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان در مورد موضوعاتی از قبیل جوایز دانشجویی، فرصت های مطالعاتی، پسا دکتری، اشتغال در شرکت های دانش بنیان و جذب در دستگاه های اجرایی، سرباز نخبگی، پذیرش بدون آزمون و نیز سایر آیین نامه های مربوطه، کارگاه آموزشی برگزار می گردد.
به منظور آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان در مورد موضوعاتی از قبیل:

جوایز دانشجویی
فرصت های مطالعاتی
پسا دکتری
اشتغال در شرکت های دانش بنیان و جذب در دستگاه های اجرایی
سرباز نخبگی
پذیرش بدون آزمون و نیز سایر آیین نامه های مربوطه

کارگاه آموزشی با حضور ریاست محترم بنیاد نخبگان و کارشناسان محترم بنیاد نخبگان استان همدان و معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار می گردد

تاریخ:    31/01/1395
ساعت:    16-14
مکان: سالن شهید چمران- دانشکده علوم پایه
 

جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص کارگاه مذکور به سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی به آدرس ( gs.basu.ac.ir  )  بخش اخبار و اطلاعیه‌ها مراجعه فرمایید.