برگزاری اولین دوره مسابقات منطقه ای سازه های محافظ تخم مرغ

برگزاری اولین دوره مسابقات منطقه ای سازه های محافظ تخم مرغ


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین دوره مسابقات منطقه ای سازه های محافظ تخم مرغ توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می گردد.

اولین دوره مسابقات منطقه ای سازه های محافظ تخم مرغ توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می گردد.
 این مسابقات در روز پنجشنبه21/1/93 از ساعت 8 تا 19 در دانشکده ادبیات برگزارخواهد شد.