برگزاری سمینار توسط آقای سید علی بنی عقیل با عنوان "مدیریت انرژی بهینه آسانسورها با درنظرگرفتن ذخیره سازهای انرژی"

برگزاری سمینار توسط آقای سید علی بنی عقیل با عنوان "مدیریت انرژی بهینه آسانسورها با درنظرگرفتن ذخیره سازهای انرژی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه سمینار آقای سید علی بنی عقیل دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت با عنوان "مدیریت انرژی بهینه آسانسورها با درنظرگرفتن ذخیره سازهای انرژی" روز یکشنبه مورخ 26/11/ 93 ساعت 18 برگزار می گردد. استاد راهنما: جناب آقای دکتر حاتمی

جلسه سمینار آقای سید علی بنی عقیل دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت با عنوان "مدیریت انرژی بهینه آسانسورها با درنظرگرفتن ذخیره سازهای انرژی" روز یکشنبه مورخ 26/11/ 93 ساعت 18 برگزار می گردد. استاد راهنما: جناب آقای دکتر حاتمی