برگزاری مسابقه ACM در دانشگاه

برگزاری مسابقه ACM در دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مسابقه برنامه نویسی ACM درون دانشگاهی روز پنجشنبه 25/9/95 توسط انجام علمی گروه مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

مسابقه برنامه نویسی ACM درون دانشگاهی روز پنجشنبه 25/9/95 توسط انجام علمی گروه مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

در این سری از مسابقات هفت تیم از دانشکده فنی و مهندسی و همچنین دو تیم از دانشکده فنی تویسرکان شرکت داشتند. تیم ها ظرف چهار ساعت زمان مسابقه باید پنج مساله برنامه نویسی را حل می کردند. در پایان تیم های زیر رتبه های برتر را بدست آوردند:

رتبه اول تیم Ted3

محمد پارسیان
مهدی سروش
محمد صمدی

رتبه دوم؛ تیم Jelalz

امیر پرویز فرج پور
رامین عبدالمالکی
سهیل لطیفی

رتبه سوم؛  تیم Cisco

علی کریمی
محمد نظام
محسن عطائی اسد

دکتر میرحسین دزفولیان مدیر محترم گروه کامپیوتر و همچنین دکتر محمد نصیری و دکتر مهدی سخائی نیا اعضای محترم گروه مهندسی کامپیوتر در برگزاری مسابقه با انجمن علمی کامپیوتر همکاری و بر آن نظارت داشتند. برای مطالعه جزئیات امتیاز تیم‌ها به فایل پیوست مراجعه فرمایید.