برگزاری همایش «تعیین محورهای تحقیقات کاربردی در ارتباط صنعت و دانشگاه»

برگزاری همایش «تعیین محورهای تحقیقات کاربردی در ارتباط صنعت و دانشگاه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همایش «تعیین محورهای تحقیقات کاربردی در ارتباط صنعت و دانشگاه» با حضور اساتید دانشکده مهندسی، مدیران، کارشناسان حوزه صنعت استان، رؤسا، مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط، در تاریخ 26/11/94 در دانشکده مهندسی برگزار شد.

همایش «تعیین محورهای تحقیقات کاربردی در ارتباط صنعت و دانشگاه» با حضور اساتید دانشکده مهندسی، مدیران، کارشناسان حوزه صنعت استان، رؤسا، مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط، در تاریخ 26/11/94 در دانشکده مهندسی برگزار شد. در این همایش علاوه بر ایراد سخنرانی در خصوص بررسی چالش‌ها در ارتباط صنعت و دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم استاندار، ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، رئیس دانشکده مهندسی و تعدادی از اساتید دانشکده و کارشناسان حوزه صنعت، یک مجموعه شامل 17 میزگرد تخصصی با هدف گفتمان مستقیم بین مدعوین و اساتید دانشکده و در جهت تعیین و تبیین محورهای تحقیقات کاربردی قابل تعریف تشکیل شد. خوشبختانه با توجه به نتایج نظرشنجی‌ها و صورت‌جلسات ارائه شده، همایش نتایج مطلوبی به همراه داشته که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.