تشکیل اولین جلسه سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در دانشکده مهندسی

تشکیل اولین جلسه سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) به همت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی با کارشناسان محترم آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی تشکیل شد.

جلسه سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) به همت معاون پژوهشی دانشکده مهندسی با کارشناسان محترم آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی تشکیل شد.


در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر پاک به بیان ضرورت رعایت HSE در آزمایشگاهها و کارگاهها پرداختند و سپس به جزئیاتی از نحوه اجرای اصول HSE اشاره کردند.

در ادامه کارشناسان پیشنهادات و سوالات خود را مطرح کردند که معاون محترم پژوهشی موارد مطروحه را جمع بندی نمودند.

در انتها قرار بر این شد که حداقل موارد درخواستی برای نصب علائم راهنما و تهیه دستورالعمل‌های کارگاهی مورد نظر قرار گیرد و به مسئول محرتم کارگاهها و آزمایشگاهها تحویل گردد.