تعطیلی کتابخانه‌های دانشگاه از 24 تیر ماه به مدت 45 روز

تعطیلی کتابخانه‌های دانشگاه از 24 تیر ماه به مدت 45 روز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به نصب و راه اندازی نرم افزار جدید کتابخانه (نرم افزار آذرسا) از 24 تیرماه به مدت 45 روز کلیه کتابخانه های دانشگاه تعطیل هستند لذا از کلیه متقاضیان درخواست می‌گردد تا قبل از تاریخ مذکور نسبت به اخذ کتابها از کتابخانه اقدام فرمایند تا با مشکل مواجه نگردند.

با توجه به نصب و راه اندازی نرم افزار جدید کتابخانه (نرم افزار آذرسا) از 24 تیرماه به مدت 45 روز کلیه کتابخانه های دانشگاه تعطیل هستند لذا از کلیه متقاضیان درخواست می‌گردد تا قبل از تاریخ مذکور نسبت به اخذ کتابها از کتابخانه اقدام فرمایند تا با مشکل مواجه نگردند. شرایط برای دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی یکسان است و امکان همکاری وجود ندارد.