تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print
برنامه شش ماهه دوم سال 1397 دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

برای رشته‌هایی که تاریخ آنها گذشته بعد از رسیدن نفرات ثبت‌نامی به 15 نفر تاریخ کلاس مشخص خواهد شد

 

ردیف

نام دوره آموزشی

صلاحیت و رشته

تاریخ دوره

1

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

تشکیل شد

2

روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317)

نظارت 2 به 1 عمران

تشکیل شد

3

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 (417)

2 به 1 مکانیک

تشکیل شد

4

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112)

3 به 2 معماری

تشکیل شد

5

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516)

2 به 1 برق

تشکیل شد

6

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  24 ساعت (324)

طراحی 3 به 2 عمران

تشکیل شد

7

تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله 24 ساعت (326)

طراحی 3 به 2 عمران

تشکیل شد

8

تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421)

2 به 1 مکانیک

تشکیل شد

9

الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116)

2 به 1 معماری

تشکیل شد

10

ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 ساعت (320(

طراحی 3 به 2 عمران

تشکیل شد

11

عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418)

2 به 1 مکانیک

تشکیل شد

12

محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت(613)

2 به 1 نقشه برداری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

14

آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت (سری اول)

3به2و2به1 نظارت عمران

تشکیل شد

15

مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113)

3 به 2 معماری

تشکیل شد

16

قالب بندی و قالب برداری 16 ساعت (313)

نظارت 3 به 2 عمران

تشکیل شد

17

اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114)

2 به 1 معماری

4 و 1397/11/5

18

آسانسور و پله برقی 16 ساعت

3 به 2 برق

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

19

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111)

3 به 2 معماری

4 و 1397/11/5

20

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

21

معماری زمینه گرا در بافت ها 16 ساعت (115)

2 به 1 معماری

تشکیل شد

22

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،ایمنی و کیفیت 16 ساعت (312)

نظارت 3 به 2 عمران

تشکیل شد

23

انطباق شهری ساختمان ها 16 ساعت (212)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

24

سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329(

طراحی 2 به 1 عمران

تشکیل شد

25

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413)

3 به 2 مکانیک  و مجریان گاز

تشکیل شد

26

سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

27

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322)

طراحی 3 به 2 عمران

تشکیل شد

28

بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 16 ساعت (316)

نظارت 2 به 1 عمران

تشکیل شد

29

ساختمانهای هوشمند2- 16 ساعت (515)

2 به 1 برق

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

30

روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319)

نظارت 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

31

انطباق کاربری اراضی شهری 16 ساعت (213)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

32

تاسیسات گرمائی،سرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع 16 ساعت (411)

3 به 2 مکانیک  

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

33

طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD 24 ساعت (328)

طراحی 2 به 1 عمران

3و4و5/11/97

34

چیلر و برج های خنک کن 16 ساعت (419)

2 به 1 مکانیک

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

35

تاسیسات بهداشتی 16 ساعت (412)

3 به 2 مکانیک  

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

36

اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

10و11و12/11/97

37

اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

17و18و19/11/97

38

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

24و25و26/11/97

39 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) سری دوم اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری 1 و 2 و 1397/12/3

40

آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانه‌ها

مهندسین مکانیک

25و26/11/97

41 آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش (مختص مهندسین استان همدان) 16 ساعت (سری دوم) 3به2و2به1 نظارت عمران
تشکیل شد
42 قالب بندی و قالب برداری 16 ساعت (313) سری دوم
3به2 نظارت عمران تشکیل شد
43 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) سری دوم
3به2 نظارمعماری
9 و 1397/12/10
44 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد
45 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد