تماس با ما

تماس با ما


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آدرس: همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا-میدان شهدای گمنام- میدان مهندسی- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161

 • تلفن گویا: 8-38292505-081
 •  
 • تلفن دفتر ریاست: 38292630-081
 • فاکس دفتر ریاست: 38292631-081
 •  
 • تلفن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: 38292630-081
 • فاکس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: 38292637-081
 • دفتر آموزش: 38292634-081
 • دفتر تحصیلات تکمیلی: 38291178-081
 •  
 • دفتر کارپردازی و خدمات: 38292635-081
 • امور عمومی: 38292633-081
 •  
 • تلفن و فاکس دفتر ارتباط با صنعت: 38291152-081