تمدید فرصت جایابی کارآموزی

تمدید فرصت جایابی کارآموزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مهلت انجام جایابی کارآموزی تابستان 93 تا تاریخ 13 خرداد تمدید شد.

مهلت انجام جایابی کارآموزی تابستان 93 تا تاریخ 13 خرداد تمدید شد. برای ارائه برگه موافقت شرکت باید به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه فرمائید.