توجه همکاران به همایش های فاقد مجوز در حال برگزاری

توجه همکاران به همایش های فاقد مجوز در حال برگزاری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

از آنجاییکه اخیراً تعدادی از همایش ها به اسامی مختلف ملی یا بین المللی در حال برگزاری است و متاسفانه به دلیل عدم وجاهت علمی، عموماً فاقد مجوزهای لازم از وزارت های علوم و بهداشت هستند لذا به همکاران محترم عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مایل به شرکت در همایش های معتبر می باشند توصیه می گرددکه حتما به شماره مجوز ISC که یک شماره ده رقمی همانند 90901-95150 است و باید در پوستر و سایت همایش درج شود دقت فرمایند و صرفا به محل برگزاری و حامیان همایش توجه ننمایند لازم به ذکراست اخیراً همایشهای "چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری" و نیز "اولین همایش ملی معماری و شهرسازی" بدون مجوز این دانشگاه اقدام به درج لوگوی دانشگاه بوعلی سینا در قسمت حامیان علمی خود نموده اند که بدینوسیله جعلی بودن آنهارا به اطلاع می رساند و از همکاران محترم تقاضا می شود درصورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را جهت پیگیری های لازم و احیاناً قضایی به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام فرمایند.

از آنجاییکه اخیراً تعدادی از همایش ها به اسامی مختلف ملی یا بین المللی در حال برگزاری است و متاسفانه به دلیل عدم وجاهت علمی، عموماً فاقد مجوزهای لازم از وزارت های علوم و بهداشت هستند لذا به همکاران محترم عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مایل به شرکت در همایش های معتبر می باشند توصیه می گرددکه حتما به شماره مجوز ISC که یک شماره ده رقمی همانند 90901-95150 است و باید در پوستر و سایت همایش درج شود دقت فرمایند و صرفا به محل برگزاری و حامیان همایش توجه ننمایند لازم به ذکراست اخیراً همایشهای "چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری" و نیز "اولین همایش ملی معماری و شهرسازی" بدون مجوز این دانشگاه اقدام به درج لوگوی دانشگاه بوعلی سینا در قسمت حامیان علمی خود نموده اند که بدینوسیله جعلی بودن آنهارا به اطلاع می رساند و از همکاران محترم تقاضا می شود درصورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را جهت پیگیری های لازم و احیاناً قضایی به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام فرمایند.