جدول تغییرات امتحانی دانشکده مهندسی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94

جدول تغییرات امتحانی دانشکده مهندسی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جدول تغییرساعات امتحانات دانشکده مهندسی در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94

بنابر تصمیم شورای آموزشی دانشگاه، جدول تغییرات امتحانی دانشکده مهندسی در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 به شرح جدول پیوست اعلام می گردد:

جدول تغییرساعات امتحانات دانشکده مهندسی در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94