جلسه بررسی آئین‌نامه تخلفات پژوهشی

جلسه بررسی آئین‌نامه تخلفات پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه بررسی آئین‌نامه تخلفات پژوهشی با حضور رئیس کار گروه تخلفات پژوهشی جناب آقای دکتر نعمت اللهی و اساتید دانشکده مهندسی برگزار گردید.

جلسه بررسی آئین‌نامه تخلفات پژوهشی با حضور رئیس کار گروه تخلفات پژوهشی جناب آقای دکتر نعمت اللهی  و اساتید دانشکده مهندسی برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر پاک معاون پژوهشی دانشکده مهندسی با عرض خیر مقدم به ذکر توضیحاتی مختصر پرداختند. در ادامه دکتر نعمت اللهی با ذکر اهمیت موضوع به تبیین ایین‌نامه پرداختند. اساتید محترم در ضمن جلسه ابهامات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.