جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های تکاملی پژوهشگر: فاضله توسلیان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های تکاملی پژوهشگر: فاضله توسلیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های تکاملی پژوهشگر: فاضله توسلیان با راهنمایی آقای دکتر جناب آقای دکتر حسن ختن­‌لو در روز شنبه 07/07/1397 ساعت 11:30 برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. فاضله توسلیان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های تکاملی پژوهشگر: فاضله توسلیان با راهنمایی آقای دکتر جناب آقای دکتر حسن ختن­‌لو در روز  شنبه 07/07/1397 ساعت  11:30 برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

فاضله توسلیان