جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی پژوهشگر: محمدرضا لک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی پژوهشگر: محمدرضا لک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی پژوهشگر: محمدرضا لک با راهنمایی آقای دکتر محمد حسن مرادی در 03/07/97 ، ساعت 15 مکان: سمینار 2 گروه برق برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات یبشتر به لینک زیر مراجعه نمایند محمدرضا لک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: عملکرد بهینه ریزشبکه‌ی مستقل با انتخاب بهینه مشخصه‌های افتی ریزتولیدات کنترل پذیر براساس اهداف اقتصادی، زیست محیطی و فنی پژوهشگر: محمدرضا لک با راهنمایی آقای دکتر محمد حسن مرادی در 03/07/97 ، ساعت 15 مکان: سمینار 2 گروه برق برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات یبشتر به لینک زیر مراجعه نمایند

محمدرضا لک